Fiskemetoder
Tillåtna metoder är spinnfiske och flugfiske. Trolling, mete och släpfiske är ej tillåtet. Endast 1 aktivt spö per fiskare får användas. Endast artificiella beten får användas.

Catch & Release
Pike Open Västervik är en ren C&R tävling och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA gäddor släppas tillbaka i god C&R anda och huggkrok är ej tillåtet.

Mätning & registrering
Minimilängd för gäddor som ger poäng i tävlingen är 60cm. Endast gäddor som har blivit fångade, mätta, fotograferade, registrerade och utsläppta i god C&R anda ger poäng.

Fiskar som ska registreras i tävlingen ska fotograferas två gånger. 1 bild med fisken mot måttbrädan (fiskens mun mot kanten på måttbrädan och måttskala tydligt synlig) och 1 bild där fångstmannen håller i fisken. Det är oerhört viktigt att det går att avgöra fiskens längd med hjälp av fotot.

Tveksamma bilder kommer ej att ge poäng! Fisk där foto ej kan matchas med fiskelogg ger ej poäng

Poängsystem
Poängen baseras på längd där 1cm = 1 poäng. I lagtävlingen räknas de 5 längsta fiskarna under de två tävlingsdagarna. Även individuella priser kommer att delas ut. Vid oavgjort resultat vinner den som först fick sin största gädda.

Båt & Säkerhet
Maximalt 3 tävlande per båt, alltså 3-manna lag. Alla tävlanden ska använda flytväst eller flytoverall och ska följa rådande fartbegränsningar och fiskebestämmelser.

Fartbegräsning gäller vid passerande av annan tävlingsbåt. Max 5 knop vid avstånd närmare än 50 meter. Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.