Regler

Tillåtna metoder är spinnfiske och flugfiske. Trolling, mete och släpfiske är ej tillåtet. Endast 1 aktivt spö per fiskare får användas. Endast artificiella beten får användas.

Abu Garcia Pike Open Västervik är en ren C&R tävling och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA gäddor släppas tillbaka i god C&R anda och huggkrok är ej tillåtet.

Är du osäker på vad Catch & Release innebär föreslår vi att du läser mer om det på Svenska Gäddklubbens hemsida som ni hittar här:
http://www.svenskagaddklubben.se/index.php/om-oss/catch-release

Minimilängd för gäddor som ger poäng i tävlingen är 70cm. Endast gäddor som har blivit fångade, mätta, fotograferade, registrerade och utsläppta i god C&R anda ger poäng.

Fiskar som ska registreras i tävlingen ska fotograferas två gånger. 1 bild med fisken mot måttbrädan (fiskens mun mot kanten på måttbrädan och måttskala tydligt synlig) och 1 bild där fångstmannen håller i fisken. Det är oerhört viktigt att det går att avgöra fiskens längd med hjälp av fotot.

Tveksamma bilder kommer ej att ge poäng! Fisk där foto ej kan matchas med fiskelogg ger ej poäng!

Poängen baseras på längd där 1cm = 1 poäng. I lagtävlingen räknas de 5 längsta fiskarna under de två tävlingsdagarna. Även individuella priser kommer att delas ut. Se priser för mer info. Vid oavgjort resultat vinner den som först fick sin största gädda.

Maximalt 3 tävlande per båt, alltså 3-manna lag. Alla tävlanden ska använda flytväst eller flytoverall och ska följa rådande fartbegränsningar och fiskebestämmelser.

Fartbegräsning gäller vid passerande av annan tävlingsbåt. Max 5 knop vid avstånd närmare än 50 meter. Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.

Tävlingsområdet är väl tilltaget och alla tävlande kommer kunna fiska ostört utan problem. Tävlingsområdet är havet i Västerviks kommun. Se kartan för exakt gräns. Verkebäcksviken, Gamlebyviken och Syrsan ingår i tävlingsområdet. I tävlingsområdet finns vissa områden som är förbjudna och andra som vi har dispens för att vara i under tävlingen. En sammanställning av dessa hittar ni under fliken ”Länsstyrelsebeslut”.

Högst upp i Gamlebyviken ligger det ett smalare område som förbinder Gamlebyviken med Dynestadssjön. Här är fiske tillåtet så långt upp som till den andra bron, dvs. fiske ända upp i Dynestadssjön är inte tillåtet.


sodra_gransen_xl
Klicka på kartan för att se den större!


sodra_gransen_xl
Klicka på kartan för att se den större!

Starten på Fredagen sker utanför stranden vid Lysingsbadet, se kartan. Tänk på att det är ett stort grundområde (Källarmästaren) utanför startområdet. Var försiktiga vid start och visa andra tävlande respekt. Ni är fria att lämna området när startskottet har gått.

Ni måste inte ha båten vid starten på Lysingsbadet. Vill ni ha båten ilagd i t.ex. Syrsanviken så går det bra men då får ni vara med i Västervik vid tävlingsstart på Fredagen. När tävlingen sedan är igång så kör ni bil till Syrsan och börjar tävla där. OBS! Obligatorisk närvaro för samtliga lagmedlemmar vid start!

Att närvara på Lysingsbadet vid tävlingsstart på Fredagen är obligatoriskt, dock startar ni var ni vill under Lördagen. Obligatorisk närvaro på Lysingsbadet vid målgång under Lördagen då det är här ni lämnar in era bilder och fiskeloggar.

Här har ni en sammanfattning av naturreservat, fredade zoner mm:
http://www.pikeopen.se/naturreservat.pdf

Vi fick under våren 2017 ett beslut från Länsstyrelsen i Kalmar som skulle ha mycket negativ inverkan på tävlingen. Vi överklagade till Mark och Miljödomstolen (MMD) och fick i Januari 2018 en dom. Vi fick till stor del rätt och MMD upphävde de negativa besluten som tagits av Länsstyrelsen.

Vi har nu tagit fram ett dokument som sammanfattar vad man får och inte får vistas under tävlingen. Observera att detta dokumentet kan komma att justeras då vi rådgör med Länsstyrelsen i detta nu.

Om du är intresserad kan du följa ärendets gång med hjälp av dokumenten nedan:

Beslutet från Länsstyrelsen:
http://www.pikeopen.se/ls_beslut.pdf

Vår överklagan:
http://www.pikeopen.se/ls_overklagan.pdf

Länsstyrelsens yttrande på vår överklagan:
http://www.pikeopen.se/lst_yttrande.pdf

Mark och Miljödomstolens dom:
http://www.pikeopen.se/mmd_dom.pdf

Länsstyrelsens uppdaterade beslut:
http://www.pikeopen.se/LS_Beslut18.pdf

En sammanfattning av områden med fiskeförbud mm:
http://www.pikeopen.se/Fiskezoner.pdf

När ni avslutar tävlingen på Lördagen lämnar ni in fångstrapport och bilder till oss uppe i grillhuset. När ni har gjort detta är ni färdiga.

OBS! Det är oerhört viktigt att ni hör av er till oss när ni avslutar tävlingen, även om ni inte har någon fisk att rapportera in. Det är viktigt för oss att veta att alla tävlande har kommit i land när tävlingen är slut.

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 1 timme efter avlsutad tävlingsdag. Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva.

Abu Garcia Pike Open Västervik förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.