Regler

Tillåtna metoder är spinnfiske och flugfiske. Trolling, mete och släpfiske är ej tillåtet. Endast 1 aktivt spö per fiskare får användas. Endast artificiella beten får användas.

Abu Garcia Pike Open Västervik är en ren C&R tävling och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA gäddor släppas tillbaka i god C&R anda och huggkrok är ej tillåtet.

Är du osäker på vad Catch & Release innebär föreslår vi att du läser mer om det på Svenska Gäddklubbens hemsida som ni hittar här:
http://www.svenskagaddklubben.se/index.php/om-oss/catch-release

Minimilängd för gäddor som ger poäng i tävlingen är 70cm. Endast gäddor som har blivit fångade, mätta, fotograferade, registrerade och utsläppta i god C&R anda ger poäng.

Fiskar som ska registreras i tävlingen ska fotograferas två gånger. 1 bild med fisken mot måttbrädan (fiskens mun mot kanten på måttbrädan och måttskala tydligt synlig) och 1 bild där fångstmannen håller i fisken. Det är oerhört viktigt att det går att avgöra fiskens längd med hjälp av fotot.

Tveksamma bilder kommer ej att ge poäng! Fisk där foto ej kan matchas med fiskelogg ger ej poäng!

Poängen baseras på längd där 1cm = 1 poäng. I lagtävlingen räknas de 5 längsta fiskarna under de två tävlingsdagarna. Även individuella priser kommer att delas ut. Se priser för mer info. Vid oavgjort resultat vinner den som först fick sin största gädda.

Maximalt 3 tävlande per båt, alltså 3-manna lag. Alla tävlanden ska använda flytväst eller flytoverall och ska följa rådande fartbegränsningar och fiskebestämmelser.

Fartbegräsning gäller vid passerande av annan tävlingsbåt. Max 5 knop vid avstånd närmare än 50 meter. Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.

Tävlingsområdet är väl tilltaget och alla tävlande kommer kunna fiska ostört utan problem. Den norra gränsen går vid Torrös norra udde, norr om Loftahammar. Den södra gränsen går vid den södra spetsen på Västra Eknö och sedan lite mer söderut för att innefatta Gåsfjärden. Se kartan för exakt gräns. Verkebäcksviken, Gamlebyviken och Syrsan ingår i tävlingsområdet.

Högst upp i Gamlebyviken ligger det ett smalare område som förbinder Gamlebyviken med Dynestadssjön. Här är fiske tillåtet så långt upp som till den andra bron, dvs. fiske ända upp i Dynestadssjön är inte tillåtet.


norra_gransen_xl
Klicka på kartan för att se den större!


sodra_gransen_xl
Klicka på kartan för att se den större!

Starten på Fredagen sker utanför stranden vid Lysingsbadet, se kartan. Tänk på att det är ett stort grundområde (Källarmästaren) utanför startområdet. Var försiktiga vid start och visa andra tävlande respekt. Ni är fria att lämna området när startskottet har gått.

Ni måste inte ha båten vid starten på Lysingsbadet. Vill ni ha båten ilagd i t.ex. Syrsanviken så går det bra men då får ni vara med i Västervik vid tävlingsstart på Fredagen. När tävlingen sedan är igång så kör ni bil till Syrsan och börjar tävla där. OBS! Obligatorisk närvaro för samtliga lagmedlemmar vid start!

Att närvara på Lysingsbadet vid tävlingsstart på Fredagen är obligatoriskt, dock startar ni var ni vill under Lördagen. Obligatorisk närvaro på Lysingsbadet vid målgång under Lördagen då det är här ni lämnar in era bilder och fiskeloggar.

Under våren 2017 så kommer det råda totalt fiskeföbrud i Gamlebyviken under Fredagen. Däremot är Gamlebyviken öppen för fiske under Lördagen. Enligt våra definitioner så börjar Gamlebyviken vid Stora Strömmen inne i Västervik och slutar uppe vid Dynestadssjön.

Vi vill också klargöra att det från och med i år råder fiskeförbud i sjön Maren vid Ytterhult. Man kan komma in i Maren båtvägen via Verkebäcksviken och det har tidigare rått delade meningar om denna sjö/havsvik tillhör det fria handredskapsfisket eller inte. Men för att förhindra eventuella diskussioner så utesluter vi Maren ur tävlingsområdet. Det vill säga att det råder fiskeförbud i Maren.

I naturreservat inom tävlingsområdet gäller maximal hastighet på 5 knop närmare än 100m från land samt totalt landstigningsförbud.

För övrigt så gäller lagar och regler precis som vanligt. Var uppmärksam på att det inom området finns ett antal naturreservat och andra skyddade områden där det råder speciella regler.
Mer information om detta hittar ni på Länsstyrelsens hemsida

Vi har under våren 2017 fått ett beslut från Länsstyrelsen i Kalmar som har en mycket negativ inverkan på tävlingen. Beslutet är överklagat till Mark- och Miljödomstolen i Växjö och vi förväntar oss ett beslut på vårt överklagande i slutet av 2017. Viktigt att veta är att beslutet från Länsstyrelsen inte är giltigt förrän vår överklagan har avgjorts av Mark- och Miljödomstolen.

Vill du veta mer om hur beslutet påverkar tävlingen och vad som står i vår överklagan kan du ladda ner båda dokumenten nedan.

Du hittar beslutet från Länsstyrelsen här:
http://www.pikeopen.se/ls_beslut.pdf

Och vår överklagan av beslutet hittar du här:
http://www.pikeopen.se/ls_overklagan.pdf

När ni avslutar tävlingen på Lördagen lämnar ni in fångstrapport och bilder till oss uppe i grillhuset. När ni har gjort detta är ni färdiga.

OBS! Det är oerhört viktigt att ni hör av er till oss när ni avslutar tävlingen, även om ni inte har någon fisk att rapportera in. Det är viktigt för oss att veta att alla tävlande har kommit i land när tävlingen är slut.

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 1 timme efter avlsutad tävlingsdag. Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva.

Abu Garcia Pike Open Västervik förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.